Çiğ Besleyen Veteriner Topluluğu Pozisyon Beyanı 2020

Raw Feeding Veterinary Society Position Statement 2020 anadilinde Raw Feeding Veterinary Society websitesinde!

Faydalar, Mikroorganizma İçerikleri, Besin Dengesi ve Kemik Tüketimi

Giriş Açıklaması

Veteriner Hekimlerin yönlendirmelerini aldıkları Dünya Küçük Hayvan Veteriner Topluluğu 2011 (WSAVA) yılında kedi köpeklerin çiğ beslenmesine yönelik faydaları, mikroorganizma içerikleri, besin dengesi ve kemik tüketimi konularında eleştiride bulunmuştur. Çiğ Besleyen Veteriner Topluluğu (RFVS) olarak çiğ beslemeye gelen eleştirelere karşın güçlü bir duruş belirleyerek, faydalarını ispatlayan araştırmaların sayı olarak azlığına, gıdayla bulaşan hastalıkların riskine, kedi ve köpeklere dengeli besin sunamadığına ve kemik tüketiminin hasar oluşturabileceğine dair eleştirileri tek tek ele almak ve referans göstererek geçerliliklerini sorgulamak isteriz. Son olarak tüm evcil hayvan maması endüstrisi için “altın standart” belirleyeceğiz.

Giriş

Veterinerlik mesleğinde kedi ve köpeklerin beslenmesine dair anlaşmazlık var. Çiğ evcil hayvan maması sektörü genişledikçe, çiğ et ve kemik yedirmek olarak kısaca özetleyebileceğimiz beslenme tipi giderek daha fazla ilgi çekiyor.

Araştırmaların yayımlandığı vakit sonrası uygulamaya geçirilmesi 17 yıl alıyor. [2] Bu sürenin azaltılması önceliğimiz ve İnternet çağının verdiği hızla, ilk görüş uygulayıcılarının (hekimlerin) danışanlarıyla aynı güncellikte olması zorlaşıyor. [3] Freeman et al. çiğ et ve kemik yedirmenin risklerini ve faydalarını araştırmıştır. Raporları gösteriyor ki ki evcil hayvanlarını çiğ besleyen kişiler veteriner hekimlerden gelen beslenme önerilerini fazlasıyla önemsemiyor. [4] Hasta sahipleri bilimsel verilere erişilebilirliğin artması sonucu beslenmeye dair çoğu hekimden daha fazla bilgiye sahip olabiliyorlar. Kendilerine ve ailelerine gösterdikleri özeni, taze ve işlenmemiş gıda tüketimi seçimlerini evcil hayvanlarına da göstererek işlenmiş gıda tüketmelerini istemiyorlar. RFVS çiğ besleyen evcil hayvan sahipleriyle birlikte çalışarak, “internet uzmanlarının” veteriner hekimlere yönelik oluşturduğu olumsuz algının ötesine geçirmeyi hedefliyor. RFVS, araştırma ve uygulama arasındaki 17 yıllık boşluğu daraltarak, güncel beslenme verilerini günlük protokollerde uyguluyor.

“Bütünsel Sağlık” görüşüyle veteriner hekimler bilir ki türümüzün sağlığı dünya üzerinde birlikte yaşadığımız hayvanlar ve çevrenin tamamıyla yakından ilişkilidir. RFVS zooloji, insan beslenmesi bilimleri, ekolojik uzmanlar ve mikrobiyom odaklı çalışan bakteriyoloji uzmanlarıyla yakın temastadır.

RFVS, evcil hayvanları çiğ besleme yönündeki talebin artmasıyla birlikte gelen bilgi ihtiyacını en güncel beslenme bilgisiyle kaynak olmak için çalışır. [6] Araştırma konularımızın çeşitliliği RFVS yıllık konferans programlarına yansımıştır. Farklı alanlardaki bilimsel beslenme araştırmalarına dayanarak, RFVS evcil hayvan mamalarının öncelikle evcil hayvanların besin ihtiyaçları asgari şekilde sağlamakla yükümlü olduğunu kabul eder. Besin evcil hayvan tüketimi ve evinde barındıran insan için güvenli olmalıdır. 

Besinin sunulduğu biçim ve işlevi de RFVS için öncelikler arasında gösterilmiştir. Zoolojik bilimlerden öğrendiğimiz sunduğumuz besinin birlikte yaşadığımız evcil hayvanlarımızın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik yeterli olması gerekliliğidir. RFVS evcil hayvanlarımızı “tutsak etoburlar” olarak sınıflandırır. [7] 

Güncel veriler gösterir ki evcilleştirilmiş etoburları, kedi ve köpekler, çiğ av hayvanı temelli, türlerine uygun beslemek ideal sağlık ve refah koşullarını yaratır. Kedilere avcı davranışlarını ortaya çıkarabilecek imkanlar yaratmamak, obezite, sıkılma ve bunalma hallerini; kendilerini fazlasıyla yalamalarını, stres kaynaklı hastalıkları ve yanlış yönlendirilmiş agresiflikleri beraberinde getirir. [8]

Veteriner hekim meslektaşları olarak, arkadaş hayvanlarımıza yönelik hazırlanan tüm ticari çiğ, pişmiş ve işlenmiş mamaları değerlendirebileceğimiz, altın standart belirlememiz önemlidir. Altın Standart belirlemenin gerekliliği 2002 yılında ilk defa Profesör Vet. Hek. Nick Cave ve meslektaşları tarafından gündeme getirilmiştir [9] ve bir daha ele alınmamıştır.

Kedi ve Köpekler için Besin İhtiyaçları yönergesine sindirim fizyolojisi hakkında yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu bölümde sindirim sisteminin parçaları, işlevleri, sindirimin hormonal açıklaması ve sindirimi etkileyen faktörlerin incelemesi yapılmıştır. [10] Köpeklerin köpek dişleri kesicilikleriyle avlarını yakalamak, toynak ve kasları yırtarak geçmek, ve ağızlarına tutmak için kullanılırken, azı dişleri köşeleriyle avı kıstırmak ve kesmek için hareket ederler. [11] Köpekler toplayıcı fırsatçı etoburlar olarak sınıflandırılırlar. Kediler zorunlu etoburlardır. Kedilerin doğal besinleri çoğunlukla küçük av hayvanları ve daha az olmak üzere böcekler, kuşlar ve küçük sürüngenlerdir. Köpekler toplayıcı davranışlar gösterirler; hem kedi hem köpekler ara sıra çimen yerler. Sydney Üniversitesi’ndeki beslenme ekolojisti David Raubenheimer “işlenmiş ticari evcil hayvan mamalarıyla beslenen kedilerin kronik besin dengesizliğinde olduğunu ve refahları için büyük endişe yarattığını, uzun vadede kedilerin metabolizma ve sağlıklarını etkileyeceğini” belirtir. [12]

Beslenmeye dair literatüre dayanarak, RFVS evcil hayvanların beslenmesine dair altın standart tanımlar:

Altın standart bir beslenme kedi ve köpeklerin evrimsel beslenmelerine uygulamada en benzer olabilecek şekilde, taze dondurulmuş çiğ etli kemik, et, sakatat, meyve, sebze içeriklerinin öğütülüp dondurulduğu, en az işlem gören şeklidir. Beslenme hiçbir sentetik takviye, katkı maddesi ve kimyasal koruyucu içermez.

Dünya Küçük Hayvan Veteriner Topluluğu (WSAVA) 2011 yılında dünya üzerindeki veteriner hekimlerin büyük bir çoğunluğunun uygulamada kullandığı WSAVA Beslenme Değerlendirmesi Rehberi’ni yayımlamıştır. [13] Avrupa Evcil Hayvan Endüstrisi (FEDIAF) tarafından tanımlanan “pratik evcil hayvan mamaları” veteriner sektörünü domine etmektedir. [14] WSAVA rehberinde pratik evcil hayvan mamaları yer almaktadır. Pratik evcil hayvan mamaları tanım olarak tahıllardan ve işlenmiş hayvan yan ürünlerden üretilir. Daha sonra yoksul içeriklerin ve işleme yönteminin eksikliği için sentetik vitamin ve mineral karışımları takviye edilir. Raf ömürleri ve taze görünümleri katkı maddeleri ve kimyasal koruyucular ile sağlanır.

Pratik evcil hayvan mamaları buğday, süt, soya, mısır ve benzeri gibi kedi ve köpeklerin evrimsel beslenmesinde yeri olmayan içeriklerle doludur. “Carrageenan, guar gum, xanthan gum, propionic acid and sorbic acid” gibi katkı ve koruyucu maddeleri de içermektedir. 

RFVS, WSAVA Beslenme Yönlendirmeleriyle çalışan veteriner hekim ve teknisyenlerine, sayısı giderek artan “pratik evcil hayvan mamaları” yerine çiğ, işlenmemiş gerçek gıda ile besleyen insanlara daha iyi hizmet verebilmeleri için destek olmayı önerir. 

2013 yılında WSAVA çiğ et temelli beslemeye yönelik aşağıdaki pozisyon beyanında bulunmuştur:

Çiğ et ve kemik diyeti bakteri, parazit ve diğer patojenlerin bulaşması için yüksek risk oluşturur. Besin yetersizliği ve bulaşıcılık risklerinin yanı sıra çiğ et ve kemik tüketimiyle birlikte kabızlık, ishal, diş hasarları ve sindirim problemleri ve tiroidin fazla tüketimi sonucu beslenme sonucu oluşabilecek hipertiroid sağlık yönündeki endişelerin arasındadır. Çiğ et ve kemikle beslemeye dair faydalar uygun şekilde dokümente edilmemiştir fakat riskler fazlasıyla dokümente edilmiştir. Bu sebeplerden, WSAVA Uluslarası Beslenme Komitesi kedi ve köpeklerin çiğ et ve kemikle beslenmesini tavsiye etmemektedir. 

2013’ten bu yana güncellenmemiş olan bu pozisyon beyanı, WSAVA rehberliğinde hareket eden veteriner hekim ve teknisyenlerinin çiğ besleyen hasta sahiplerine destek vermesini zorlaştırır.

RFVS sürekli olarak farklı bilimsel disiplinlerin beslenme araştırmalarını takip ederek türlere uygun beslenmenin prensipleri ve uygulama önerilerini savunacak pozisyondadır. Veteriner hekimlerin, veteriner profesyonellerinin ve hayvan sahiplerinin eğitilemsi RFVS için önceliktir. 

Uygulayıcı veteriner hekimler olarak, evcil hayvan sahiplerine hayatlarının meşguliyetlerinde takip edebilecekleri, açıklayıcı ve uygulanabilecek beslenme yöntemleri sunulması önemlidir. Biyolojik olarak ideal bir dünyada tüm avcı etoburlar canlı av tüketirlerdi. Altın standart budur. Elbette, bu sosyal olarak kabul edilebilir değildir, ahlaki yönden sorgulanabilir ve uygulaması imkansızdır. İdeali günümüzün koşullarında uygulayabileceğimiz alternatifler kolaylık, maliyet ve uygulanabilirlik için geliştirilmiştir. 

Bu dokümanın devamında kedi ve köpeklerin güvenle çiğ et ve kemikle beslenmesini destekleyen güncel araştırmalar özetlenmiştir. 2013 yılındaki WSAVA pozisyon beyanını açıklığa kavuşturmak adına RFVS üyeleri olarak çiğ beslenmeye dair yapılan dört eleştirinin ele alınması görevimizdir.

 1. Çiğ beslenmenin faydalarına dair bilimsel veri yetersizliği
 2. Yüksek bulaşılıcık riski
 3. Besin yetersizliği veya fazlalığı 
 4. Kemik tüketimiyle oluşabilecek hasarlar

WSAVA ELEŞTİRİ 1: Çiğ beslenmenin faydalarına dair bilimsel veri yetersizliği

Çiğ beslenme konusunda deneyimli olan veteriner hekimler ve evcil hayvan sahipleri ortak olarak çiğ beslenmenin sonucunda kedi ve köpeklerinde enerji artışı, tüylerinde parlaklık, temiz dışkı, azalan koku, sindirim ve dışkı kalitesinin arttığı, kilo kontrolünün kolaylaştığı ve seçici çocukları heyecanlandırdığını raporlar. Bu türlerine uygun, sindirimi kolay ve tüketimi için heyecanlandıkları besinlerden beklenendir. Çiğ besleyen veterinerler olarak klinik anlamda bir çok vakada yalnızca çiğ beslenmeye geçişten sonra bir çok iyileşme gözlemleriz. Besinlerin çiğ olmasının öneminden öte türlerine uygun olması makro besin değerlerini değiştiriyor. Pratik evcil hayvan mamaları karbonhidrat zengini; çiğ evcil hayvan mamaları protein zengini ve karbonhidrat içerikleri düşük.  Gastrointestinal vakaların çiğ et ve kemik tüketimiyle iyileştiğini gözlemliyoruz. Kurulu ve yeni gelişmekte olan “bağırsak mikrobiyomu” biliminin sağlık ve hastalıktaki etkilerine dayanarak, türlere uygun bir beslenmenin sağlıklı bir mikrobiyomu teşvik ettiğini biliyoruz. Sağlıklı mikrobiyom etkin çalışan bir bağışıklık sistemi için esas.

Çiğ et ve kemik tüketimiyle birlikte bir çok bağışıklıkla bağlantılı hastalığın iyileştiğini gözlemliyoruz. Atopi, uzun soluklu ilaç kullanımı olmadan çözümlenebiliyor. Kedilerde, endişe verici şekilde artan gastrointestinal hastalıklarda çiğ et ve kemik tüketimi sonucu klinik iyileşme gözlemliyoruz. Kedilerdeki üriner hastalıklar (FLUTD) uzun vadede çiğ et ve kemikle diyetleriyle ve kısa vadede ilaç kullanımıyla çözülebiliyor. Kedi ve köpeklerde, diyabet eğer erken teşhis edilirse geri döndürülebiliyor. Kilo kontrolü çok kolay. Çiğ et ve kemik tüketimini önerdiğimizde yaygınlaşan pet obezitesine karşı etkili önlem stratejileri sunabiliyoruz.

Aşağıdaki literatür raporladığımız gözlemlerimizi destekliyor.

Sindirim araştırmaları tüylerin kalitesindeki iyileşmeyi, artan enerji seviyesini destekliyor çünkü besin emilimi çiğ et ve kemik tüketimiyle artıyor. Ham protein ve yağ sindirilebilirliği çiğ besinlerde pratik evcil hayvan mamalarına göre çok artıyor. [16-19]

Gastrointestinal hastalıkları olan köpeklerde, bir yeni araştırma sağlıklı ve hasta hayvanların mikrobiyom farklılıklarını gösterdi. [20] Enflamatuar bağırsak hastalığından muzdarip köpeklerde, phylum Fusobacteria içindeki bakteri gruplarının azaldığı gözlemlenmiştir. [19] Araştırmalar köpekleri çiğ etle beslemek aynı phylum sayısını artırarak, çiğ et ve kemik beslenmenin işlevsiz mikrobiyomu olumlu yönde etkilediğini gösterir. [21-23]

Iowa Eyalet Üniversitesi’nin bir araştırmasında [24] bir grup evcil köpek tutsak yaşayan hayvanat bahçesi etobur üyelerine uygulanacak bir çiğ beslenmenin modellenmesi ve test edilmesi için kullanılmıştır. Evcilleştirilmiş ve vahşi köpeklerin sindirim sistemlerinin işlevsel ve anatomik olarak benzerlikleri söz konusu olduğu için egzotik tutsak köpek türlerinin beslenme araştırmalarında modelleme için hizmet edebiliyorlar. Veterinerlerin evcilleştirilmiş köpeklerin evrimsel olarak köpek atalarına eş olmadıklarına ve bir şekilde insan yemekleri yiyebilen hepçillere dönüştükleri tutumuna kafa çeviriyor. Evcil köpekler toplayıcı etobur anatomisi ve fizyolojisine sahiptirler: çene kemikleri avı yakalamak, çekiştirerek parçalamak için çalışır ve çene kasları öğütmek için yan hareket edemez ayrıca düşük mide pH (yüksek asit) ve kısa gastrointestinal yolları vardır. Evcilleştirilme süreci köpeklerin çok daha fazla miktarlarda nişasta kullanabilmesini sağlamış olsa da RFVS olarak kabul ettiğimiz nişastayı işleyebilirliğin artışının, büyük çoğunlukla nişasta içeren besinler tüketirken gerçekten sağlıklı olabilmelerini etkilemekten çok uzak. [25] Nişasta sindirilebilirliği cinse ve kişiye göre çok değişiyor.

Iowa Üniversitesi’ndeki araştırmaya göre çiğ besinler evcil köpekler tarafından yükse oranda sindirilebiliyor. Çiğ besinler gastrointestinal rahatsızlıkların klinik göstergelerine yol açmıyor. Çiğ besinler köpeklerin genel sağlık durumlarında olumlu etki yaratıyor; serum kimyası, elektronik ve tüm kan değerlerinin takibiyle bu sonuca varılıyor. Sindirim sisteminin ve bağlantılı dokuların histolojisi ve gastrointestinal bütünlük ve bariyer işlevlerinde olumlu etkilere işaret etmiştir. Atopik dermatik ve diğer deri hastalıklarının bağırsak dysbiosis ve bağırsak geçirgenliğinde artışla ilgili sistemik bir sorunun dışavurumu olmalarından, çiğ et ve kemikle beslemenin olumlu etkileri olacağı takip eder. [26]

Veterinary Journal’daki yeni bir araştırmada köpeklerde işlenmiş mama ve çiğ besinlerin çevresel kan tek çekirdekli gen ifadesini nasıl etkilediği ele alınmış. [27] Araştırma beslenmenin köpeklerin bağışıklık hücrelerinin gen ifadesini etkiliyor. Sonuçlar beslenmenin vücudun ideal sağlık ve en az hastalık riski taşımasına etki eden hücresel defans mekanizmalarında, bağışıklık, enflamasyon, redoks regülasyonu, metabolizma ve DNA onarım süreçlerinde kritik bir faktör olduğunu gösteriyor.  İnsanlarda, yakın zamanda gen ifadesi teknolojilerinde gerçekleşen inovasyonlar sayesinde, insanlarda kan testleriyle sağlık durumlarına dair tahmini göstergelerle profil oluşturabiliyoruz. Bu heyecanlı araştırma köpeklerde sağlık durumlarına dair ve beslenmenin faydalarına dair tahminleme fırsatı yaratıyor. 

Bütünsel Sağlık modellerinde günümüzde çalışır halde olan KetoPet Sanctuary (ketopetsanctuary.com) 2014’te kanser teşhisi konmuş barınak köpeklerini kurtarmak adına kurulmuştur. Barınaklardan kanser teşhisiyle gelen köpekler çiğ ketojenik (yüksek yağ, yeterli protein ve çok düşük karbonhidrat) beslenmeye geçirilirler. Esasında köpek tarihçesinde, köpekler yaşamlarının büyük bir çoğunluğunda doğal olarak ketosis halindeler. Çiğ ketojenik beslenme kanser teşhisi konulan köpeklerde olumlu sonuçlara yol açıyor. Ketojenik beslenme yağ ve protein biçimlerinde enerji sunarak kan şekerinin stabil olmasını ve insülin hassasiyetinin ve enflamasyonun azalmasını sağlar. [28]

İdiopatik epilepsi teşhis edilen köpeklerde, insanlarda görülen dikkat eksikliği hiperaktivite bozulukları semptomplarına benzetilen davranışlar gözlemlenebilir. Ketojenik beslenmenin bu davranışların bazılarını iyileştirici, potansiyel olarak anksiyolitik etkileri olabilir. [29]

2012 yılında rastgele yapılan klinik testlerinde çiğ beslenmenin kalsiyum oxalate urtolith oluşmasında olumlu etkisi olduğu raporlandı. [30] Ticari çiğ pet maması tüketen köpeklerin idrarlarındaki kalsiyum boşaltımının, ekstrüzyon yöntemiyle üretilen kuru mama tüketen köpeklerin idrarlarındakine göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Çiğ besinler kuru mamalara göre yarı oranda kalsiyum içerir, sodyum ranı üçte birinden azdır ve nem oranı önemli öçüde fazladır.  Besin profili türlerine uygun altın standart beslenmeye en yakın diyet ve besinlerin çiğ servis edilmesi daha fazla araştırma gerekliliğini garanti ediyor.

Beslenme araştırmaları, büyük pratik evcil hayvan mamaları üreticilerinden (Hill’s, Royal Canin, Purina) bağımsız nadir olarak kaynak bulabiliyor. Veteriner Hekimler için beslenme alanında lisans eğitimi, lisansüstü eğitimleri ve daha ileri seviye mesleki gelişim fırsatları pratik evcil hayvan mama markaları tarafından finanse ediliyor.

The DogRisk Group, Professor Anna Hielm-Bjorkman tarafından liderlik edilen Helsinki Üniversitesi’nde bağımsız üniversite araştırmacılarının bulunduğu bir araştırma grubu. Grubun amacı beslenmenin ve diğer çevresel etkenlerin köpeklerin sağlıklarındaki etkilerini inceliyor. [31]

The Dog RiskGroup sayısı 8000’e yaklaşan köpeğe anket göndererek sonuçları inceliyor. [32] Profesör Hielm-Bjorkman RFVS yıllık seminerinde devamlı bir konuşmacımız. Kendisi Bütünsel Sağlık anlayışıyla köpeklerdeki bulgularının insan sağlığı için modellere temel oluşturmasını hedefliyor. 

DogRisk verilerinin analizi atopi ve alerjilerin çiğ beslenme ile iyileşmesi ve tekrarlarının azalması. [33] Genç yaşta çiğ beslenmenin atopi görünürlülüğünü azaltmakta olumu bir etkisi gözlemleniyor. Çiğ et, çiğ kemik ve çiğ kıkırdak tüketimi bu tespitlerle en yakın korelasyonu sağlıyor. 

Waltham Nutritional Symposium’da 2013’te DogRisk Anketinden toplanan verilerin Alman Kurdu türünün ve kalça çıkığının ilişkisini inceledi. Analizin sonucu genç yaşta çiğ beslenmenin Alman Kurtlarını kalça çıkışından koruyabileceğini gösteriyor. [34]

Bu sonuçları test etmek için daha fazla klinik çalışmalar gerekecektir. Profesör Hielm-Bjorkman zamanının büyük bir çoğunluğunu kaynak aramakla geçiriyor. Ana araştırma konuları köpeklerde ve insanlardaki kronik hastalıkların sebepleri, bu hastalıkların ilerleme süreçleri ve beslenmenin bu hastalıklar üzerindeki etkileri. Profesör Helsinki Üniversitesi’nde At ve Küçük Hayvan Sağlığı Departmanında kıdemli araştırmacı ve öğretmen olarak görev yapıyor. Uluslarası bir çok kongrede araştırmanın sunumları yapılmasına rağmen kaynak azlığından araştırmalarını yayımlamakta güçlük çekiyorlar. 

RFVS çiğ beslenme bağımsız araştırmalara kaynak yaratılmasını desteklemek adına farklı yolları araştırmaya devam eder. 

WSAVA ELEŞTİRİ 2: Çiğ et ve kemik diyetinin bulaşıcılık riski taşıması algısı

Veterinerlik mesleğinde çiğ et ve kemik diyetinin aksine savunma yapan çok yüksek sesli bir lobi var. Anti-çiğ beslenme lobisi çiğ et ve kemiğin bakteri yüklü olduğunu ve hem pet hem de sahibi için risk taşıdığını ifade etmekte ısrarcıdır. Kurumsal bir direktörün sözleriyle: “Veteriner hekimlerin çiğ beslenmeyi kınaması için kaç tane daha masum çocuğun zarar görmesi gerekiyor?” [35] Aynı kurumsal zincir bir çok veteriner kliniklerinden çiğ pet maması perakende satışı da yapıyor. Bu da veterinerler arasında petleri çiğ beslemenin güncel kaotik durumunu açıklıyor. 

Canadian Medical Association Journal’da 2015 yılına yayımlanan “Reducing the risk of , yazısında evcil hayvanlarla bağlantılı zoonotik enfeksiyonların azaltılmasına dair anahtar noktalara değinir. Yayın kontrol edilen bir sağlık hizmeti çevresinde ve sorumluluk sahibi insan davranışlarıyla, arkadaş evcil hayvanlarla yaşamanın faydaları gözlemlenebilir risklerine ağır basmaktadır.

Petler hangi şekilde beslenirlerse beslensinler zoonotik enfeksiyonlar için potansiyel kaynaklar olabilirler. İnsanlar zoonotic enfeksiyonları ısırıklar, çizikler, türükle temas, idrar ve diğer vücut sıvılarıyla temas, dışkı tüketimi, insan ayaklıların ve diğer omurgasız vektörlerin ısırıkları sonucu oluşan gazların koklanmasıyla geçirebilirler. Arkadaş evcil hayvanlar 70ten fazla insan hastalığının kaynağıdırlar. Fakat, hasta anketleri ve epidemiyolojik araştırmalar bu hastalıkların pet-bağlantılı oluşumlarının azlığını gösterir.

 Canadian Medical Association Journal’daki yazı zoonotik enfeksiyonların daha büyük tehdit oluşturduğu savunmasız bir grup insan – bağışıklığı düşük, hamileler, genç çocuklar ve yaşlılar – tanımlar. Bütünsel Sağlık anlayışıyla doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, hali hazırda varolan kaynaklarla güvenli evcil hayvan bakımı ve pet-bağlantılı hastalıkların riskini azaltmak için güvenli iletişim yolları konusunda danışmanlık verebilirler. 

Evcil hayvan maması tüketimi sebebiyle hayvandan insana bulaşan herhangi bir hastalığın yüksek ihtimalle hijyen kurallarının iyi takip edilmemesi sonucu oluştuğu tahmin edilmektedir. Bebeklerde görülen bir çok hastalık mutfak ortamında pratik evcil hayvan mamalarının yedirilmesiyle bağlantılıdır. [37]  Pediatrics yayımındaki araştırma kuru köpek mamalarının insanlarda görülen salmonella vakalarıyla bağlantısını üç yıl süreyle göstermiştir. Bebekler çoğunlukla mutfak alanında ortada bırakılan kuru mamayı ellemesi sonucu enfekte olur. Bu araştırma, kuru mamaların, temas halinde özellikle genç çocuklarda yaratabileceği hastalıkları önlemek adına saklanması ve kullanılması konusunda gösterilmesi gereken özenin altını çizer.

2017 yılında, İngiltere Kamu Sağlık Birimi E.Coli üreten Shiga toxin salgınını araştırır (STEC). Araştırma STEC müdahale ve kontrolü için hayvanlar, çevre ve insanlar arasındaki kompleks patojen etkileşimlerine dayanarak, Bütün Sağlık anlayışının önemini gösterir. [38] Araştırma, çiğ beslenmenin yaygınlaşmasına ışık tutarken, risk analizi için ve enfeksiyon kontrolü içim daha fazla araştırma yapılmasını destekler. Çiğ evcil hayvan maması üreticilerinin sayısı 2013 yılından 2018 yılına kadar 9 kat artmıştır. Bu büyümeye cevaben, Advisory Committee on Animal Feedingstuff (ACAF) “Çiğ Pet Maması” [39] başlıklı bir tartışma yazısı yayımlayarak Birleşik Krallık’taki çiğ pet yemi pazarının yıllar içinde hızla büyüdüğünü ve yıllık olarak 100 milyon pound üzeri değerlendiğini belirtiyor. Bu yazıda risklerin farkındalığının artırılması, önem taşıyor. Örneğin, İngiltere Kamu Sağlık Birimi tarafından yönetilen STEC soruşturmasında bir köpek sahibinin çiğ et tüketen köpeğiyle aynı diş fırçasını paylaştığı not edilmiştir. The Veterinary Public Health Association (VPHA) websitesi sağlık biriminden olay yönetimi ekibinin sonuçlarını haber bültenlerinde paylaşmışlardır. [40] Olay yönetim ekibi çiğ pet mamalarının bulaşıcılık riskinin en aza indirilmesinde riskin farkındalığının artırılması ve iyi hijyen kurallarının uygulamalarının en iyi yaklaşım olduğu sonucuna varmıştır. 

İngiltere Kamu Sağlık birimi bir çok infografik geliştirerek evcil hayvan sahiplerini evcil hayvan mamalarının saklanması ve kullanılması konusunda yanlış uygulamaların yaratabileceği riskler hakkında uyarır. [41] Bu yalnızca çiğ evcil hayvan mamaları için değil, tüm mamalar için geçerlidir ve bu kaynaklar RFVS tarafından kabul edilmiş ve kullanılmıştır. 

RFVS çiğ beslenmeyle geniş deneyimi olan veterinerlik profesyonelleri hastalık oluşumunun bilinçli hayvan sahiplerinde çok nadir olduğunu belirtiyor. Hayvan sahipleri çiğ mamaların saklanması ve sunulması konusunda uzmanlar. RFVS sağlıklı hayvanların da salmonella, campylobacter ve listeriosis taşıyıcı olabileceklerini kabul eder ve bu da kedi ve köpeklerin bağırsak mikrobiyomlarının ilgi çekici bir araştırma konusu olmasını sağlar. E.coli, clostridium perfringens ve salmonella sağlıklı köpek bağırsaklarında da sıkça görülmektedir.

Tüm köpekler kendi anal/genital bölgelerini yalarlar, diğer köpeklerin popolarını yalarlar, dışkı yerler, ölü hayvanlar yerler, kontamine sulardan içerler. Aynı şekilde kediler de anal/genital bölgelerini yalar ve avlanırlar. Temel hijyen önlemleri insanların petlerle güvenle aynı ortamı paylaşmasını garanti eder. 

Antibiyotik direnci ve çiğ beslenme ilaç direnci gösteren bakterilerle ilişkili. Royal Veterinary College’daki güncel araştırmada, üç yıllık bir işbirliği içinde UK Medical Research Council’la birlikte hangi kritik noktalarda müdahale edilirse direnç yayılımın etkili şekilde kontrol edilebileceği sorgulanıyor. [43] Petler ve insanlar arasındaki yakın temas çoklu ilaca dirençli bakterilerin bulaşıcılığında etkili. Köpeklerin burunları da taşıyıcı merkezlerden biri. An itibariyle çoklu ilaca dirençli bakterilerin yayılmanın azaltılması için hangi kritik kontrol noktalarında müdahale gerektiğini bilmiyoruz.

Eğer çiğ besinleri yasaklayan öneriler hayvanat bahçeleri uygulamarı söz konusu olduğunda tamamen geçersiz. Binlerce hayvanat bahçesi bakıcısı (hamile kadınlar dahil) büyük tutsak etoburlarına (büyük ve küçük kedigiller, sırtlanlar, ayılar, kuşlar, sürüngenler) içeriğinde parça veya karkas şeklinde çiğ et ve kemik servis ediyor. Eğer çiğ beslemek veteriner hekimler arasında evcil hayvanlar için bahsi geçen şekilde tehlike arz etseydi, hayvanat bahçelerinin tamamının kapatılması gerekirdi.

2017’de Pet Yemi Üreticileri Birliği (PFMA) Defa, APHA, İngiltere Kamu Sağlığı ve Gıda Standartları Kurumu ile Çiğ Pet Yemi Grubu oluşturdu ve Birleşik Krallık’ta Çiğ Pet Yemi Üretimi İçin Yönergeler başlıklı yazısı yayımladı . (Guidelines for the Manufacture of Raw Pet Food in the UK) Bütünsel Sağlık anlayışına mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Yönergeler Birleşik Krallık’taki çiğ pet yemi üretimindeki gıda güvenliğini, hijyen ve besin yeterliliğini garantileyecektir. [44]

Varsayılan olarak, pratik evcil hayvan yemi ile beslemek daha güvenli olarak algılanır. Giderek artan şekilde küreselleşen ve kompleksleşen pet yemi tedarik zinciri pet yemleri güvenirliliği ve besin yeterliliğini garantilemenin oluşturduğu ağır yükü daha da zor hale getirmiştir. [45] İçeriklerin yaygınlaşan şekilde küresel olarak tedarik edilmesi (lokal içerikler yerine) ve üretim yerlerinin giderek büyümesi problemleri de beraberinde getirmiştir. Çiğ beslemeyi tercih eden evcil hayvan sahipleri, büyük işlenmiş mama üreticilerine şüpheyle yaklaşmaktadırlar. Freeman et al 2013’teki yayınında, çiğ et temelli diyetlerin riskleri ve faydalarını incelerken işlenmiş mamaların bakteriyel kontaminasyon, mycotoxicosis, thiamine eksikliği, vitamin D zehirlenmesi sebepleriyle geri çağırmalarını belirtmiş ve ekstrüzyon edilmiş kuru mamaların veya yaş mamaların riskten muaf olmadıklarının altını çizmiştir.

WSAVA ELEŞTİRİ 3: Besin Yetersizliği ve Fazlalığı 

University of Nottingham tarafından yakın zamanda yayımlanan bir araştırma popüler olarak satılan pişmiş evcil hayvan yemlerinin çoğunun FEDIAF Yönergelerine uymadığının altını çizer – yaş mamaların %94ü ve kuru mamaların %61i EU yönergeleriyle uyumlu değillerdir. [46] Araştırma bu mamaların uzun süreli tüketimine bağlı olarak sağlıkta olumsuz etkiler gözlemlenebileceği sonucuna varır. 

Temmuz 2018’de FDA köpeklerde görülen genişletilmiş kardiyomiyopati ve patates ve posa içerikleri olan kuru mamaların tüketimi arasındaki muhtemel bağlantı için uyarmıştır. The Journal of Animal Science taurine ve taurine sentezinde rol oynayan ön etkenlerin genişletilmiş kardiyomiyopati önleminde önemli bir rol oynadığını belirten bir araştırma yayınlamıştır. [47] Yayın besin emiliminin ve sindirilebilirliğin evcil hayvan yemi rasyonlamasındaki önemini belirtir.

Köpek maması formülasyonları yapanların, AAFCO besin profillerini tatmin edebilmenin ötesinde, üretim işlemlerin metodolojilerine, besin etkileşimlerine dair derin bir anlayışa sahip olmaları gerektiğini, ve temeli olmayan pazar trendlerini takip etmemeleri gerektiğinin sonucuna varır. 

Yakın zamanda Hills markasının vitamin D fazlalılığı sebebiyle geri çağrılması küresel yem sektöründe gıda güvenliği sağlamanın zorluğuna işaret ediyor. Geri çağırılmanın üzerine, the Nottingham University araştırması ve yeni içeriklerin köpeklerdeki genişletilmiş kardiyomiyopati ile ilişkilendirilmesi endişeleri güncel evcil hayvan yemi üretimi modelimizin sınırlarını kabul etmemiz için çağrı oluyor. Giderek artan şekilde, araştırmalar gösteriyor ki, mamaların tüketimden önce gördükleri işlemler besinlerim emilimi üzerinde büyük bir etkiye sahipler. Tüketici grubuyla birlikte gelen faktörler de önemli olarak tanımlanıyor. Luminal ve mukozal sindirim etkinliği besin emilimini etkiliyor ve besinlerin önceden gördükleri işlemler etkinliklerin üzerinde büyük etkiye sahip. [48] Tüm evcil hayvan mamalarını değerlendirebileceğimiz, türe uygun beslenme için bir “altın standart” belirlemenin vaktidir. 

RVFS kedi ve köpeklerin evrimsel diyetlerine uygulamada en yakın olabilecek şekilde sunulan besinlere “altın standart beslenme” adını verir. Taze dondurulmuş etli kemiklerden, etlerden, sakatatlardan, meyve ve sebzelerden oluşan, yalnızca öğütülerek karıştırılarak ve dondurularak, asgari işlem gören besinlerdir. Sentetik takviyeler, katkı maddeleri ve kimyasal koruyucular içermez.

Birleşik Krallık’taki çoğu çiğ pet maması üreticisi yüksek kalitede etli kemikleri, sakatatları itibarlı insan gıdası tedarik zincirinden tedarik eder. An itibariyle dokuz çiğ pet maması markası PFMA websitesinde listelenmiştir. Bu şirketler, Birleşik Kırallık Çiğ Pet Maması Üretimi Yönergeleri’ni (Guidelines for the Manufacture of Raw Pet Food in the UK) takip etmektedir. Çiğ pet yemi kedi ve köpek sahipleri arasında daha çok popülerlik kazandıkça besin yeterliliği ve gıda güvenliği için daha fazla kanıt arayışı başlamıştır. Veterinerlik profesyonelleri, özellikle, güvence aramaktadır. Doğal olarak, herhangi bir sağlık problemine yol açacak protokolü önermek istememektedirler. 

Birleşik Krallık’taki bir çiğ pet maması üreticisi sentetik takviyeler olmadan köpekler için türlerine uygun çiğ besin formüle edilebileceğini gösteren bir araştırmaya yatırım yapmıştır. Raw Proof (Çiğ Kanıt) [49] 26 köpeği 2 yıl süreyle çeşitli çiğ et ve kemik besinleriyle besleyerek gerçekleştirildi. Besinler FEDIAF’ın tam ve dengeli beslenme yönergelerini tatmin ediyor. FEDIAF kabul ediyor ki yönergeleri yüksek oranda işlenmiş, ısıl işlem görmüş ve takviyeler içeren mamalara yönelik besin yeterliliğini değerlendirmek için oluşturulmuştur. FEDIAD yönergesinin türe uygun çiğ et ve kemik beslenmesine dair geçerli olmadığını ve ‘mamaların bu yönergedeki değerlerin dışında değerlere sahip olduklarında da, üreticinin besin yeterliliği ve güvenilirliği konusundaki açıklamasına dayalı olarak, yeterli ve güvenilir olabileceğini’ belirtir. Raw Proof (Çiğ Kanıt) araştırmasında üretici besin yeterliliği ve güvenilirliği konusunda fazlasıyla açıklayıcı detay sunmuştur. [49] Araştırma bir çok veteriner profesyoneli tarafından incelenmiş ve uygun olarak formüle edilmiş çiğ besinlerin köpeklerin besin ihtiyaçlarını karşıladığına ve sağlık yönünde herhangi bir olumsuz etki yaratmadığına kanı getirilmiştir.

Besin fazlalığı konusunda, arkadaş evcil hayvan obezitesi veteriner hekimler için büyük bir zorluktur. Obezite bir çok etkenle bağlantılıdır: gıdanın fazla tüketimi, genetik, cinsiyet, egzersiz ve yemekle ilgili davranışlar. Deneyime dayalı olarak veteriner hekimlerin çiğ beslenmeyle kilo kontrolünü rahatlıkla sağlayabildiği gözlemlenmiştir. Yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeren diyetler kilo kaybını hızlandırmasına dayalı olarak [50] türe uygun çiğ beslenmenin başarılı kilo kontrolü için makro besin profillemesi yapılması adına araştırma yapılması önem arz eder. Çiğ beslenmenin kedi ve köpeklerin doğal beslenme davranışlarını büyük çoğunlukla tatmin etmesinin obeziteyi önlemekle olan ilişkisi de detaylı olarak araştırılmalıdır. [51] Kediler zorunlu etoburlardır ve karbonhidrat ihtiyaçları yoktur. [52] Zorunlu etoburlar olarak, enerji üretimi için, nişasta yerine, amin asitleri ve yağları metabolize etmek için programlanmışlardır. Beslenmelerindeki nişasta fazlalığı vücutta yağ olarak depolanır. [53] Bunu 2002 yılında biliyorduk ve 16 yıl sonra şimdi, obezite salgın bir hastalık haline gelmiş bulunmakta. Obezitenin gündemimizde olması, pratik evcil hayvan mamalarındaki enerji yeterliliği konusundaki anlayışımızı geliştirmemiz yönündeki farkındalığımızı artırdı. [54]

Besin fazlalığı konusunda, çiğ beslenmeye dair besin fazlalığı yalnızca beslenmeye bağlı hipertiroid oluşumuna dair raporlar var. Bu köpeklere geviş getiren hayvanların boyunlarının tiroid bezleriyle birlikte yedirilmesi sonucu oluşuyor. Bu problem tiroid bezinin alındığı boyunların tedariği ile kolayca çözümlenebiliyor.  

Çiğ beslenmeye dair besin fazlalığı veya eksikliğine dair algıda bir çok sorun var. Evde hazırlanan mamalarda, çiğ veya pişmiş, denge kurulması zor olabilir. RFVS inanıyor ki, çiğ pet maması üreticileri ve pet sahipleri çiğ beslemeyi destekleyen veteriner hekimlerin yönlendirmelerine ihtiyaç duyuyor. 

WSAVA ELEŞTİRİ 4: Kemik tüketimiyle gelen risk

RFVS uygun olarak seçilmemiş etli kemiklerin köpek ve kedilere sunulmasındaki riskleri kabul ediyor. RFVS pet sahiplerini sağlıklı dişler ve psikoloji için güvenli etli kemik besleme yöntemleri konusunda eğitmeye kararlıdır.

RFVS uygun boyutlarda seçilen etli kemiklerin kedi ve köpeklere sunulmasındaki faydaların risklere ağır bastığını kabul eder. RFVS pişmiş kemik tüketimini desteklemez.

Etoburların çiğneme aparatları çiğ et ve kemikleri kemirmek ve çiğnemek için evrilmişlerdir. [56] Çiğ etli kemikler etoburların beslenmesinde doğal bir parçadır ve petler çiğ etli kemik sunulduklarında çiğnemek için büyük heyecan gösterirler.

Çene, boyu ve omuz kaslarının uzun süreli çalıştırılması psikolojik tatmin yaratır. [57] 

Bütün av hayvanlarının veya etli kemiklerin tüketimi çiğ hayvansal fermentetif maddeler içerir, bunlardan bazıları DogRisk Araştırmalarında bahsi geçen bağırsak sağlığını, mikrobiyal tehditlere karşı bağışıklık işlevlerini optimize eden mineraller, kıkırdak ve tendolardır [31,32]. RFVS çiğnemekteki zorlukları ve diş minesinde hasar yaratabilecekleri için büyük taşıyıcı kemiklerin çiğnenmesini tavsiye etmez.

Freeman et al 2013 yılında Journal of the American Veterinary Medical Association [4] gözden geçirdiği çiğ beslenme araştırmalarının, diyetinin risk ve faydalarını incelerken çiğ veya pişmiş kemiklerin farklarını da gözetmek adına daha yeterli olmadığını ve fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtmiştir. Köpeklerin çoğunlukla yuttukları yabancı cisimler, kekler, diş temizleyici çiğneme ürünleri, sentetik deriler, plastik toplar ve şişe kapakları [58]. Bu isimlerin çiğ veya pişmiş olduğuna dair bir açıklama ise yok. Klinik olarak deneyimimize dayalı olarak, RFVS inanıyor ki, uygun boyutlarda seçilerek sunulan etli kemikler nadiren problem yaratabilir. 

Otuz bir köpeğin yer aldığı geriye dönük vaka incelemelerinde diş temizleyici çiğneme ürünlerinin endoskopik ile çıkarılmasının en zor olduğu cisimleşmiş ve kesik oluşması ve yüksek ölüm oranlarıyla da bağlantılı olduğunu gösteriyor [59]. Diş temizleyici çiğneme ürünleri veteriner hekimler tarafından büyük ölçüde önerilmeye devam ediliyor. Diş temizleyici ödüller ve çiğneme ürünleri plak, diş eti iltihabı, diş taşı, ağız kokusundaki etkileri yönünde büyük ölçüde değişiklik gösterdikleri için veterinerler tarafından önerilmeleri de zorlaşıyor. Çiğ sığır kemiklerin çiğnenmesi köpeklerde diş taşı temizliğinde etkili bir yöntem olarak belirlenmiştir [60]. Kedilere yönelik bir araştırmada, konserve ve kuru mama tüketen evcil kedilerin ve küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve böcekler tüketen vahşi kedilerin diş taşları arasındaki farkı gözlemlemiştir [61]. An itibariyle periodontal hastalıklara yönelik anlayışımız ve güncel veriler arasında büyük bir fark var [62] bu da türe uygun çiğ beslenmenin faydalarına yönelik araştırmaların sürmesine dair gerekliliği destekliyor. 

Özet Beyan

RFVS olarak, biz, WSAVA tarafından sunulan dört ana eleştiriye karşı gelmekteyiz. Çiğ beslemenin faydalarına yönelik bilimsel verilerin azlığını, kedi ve köpekleri etli kemik diyetiyle beslemenin bulaşıcılık riski taşıdığını, kedi ve köpekleri tam ve dengeli çiğ beslemenin besin yeterliliği sağladığına dair kanıt olmadığını ve etli kemik tüketiminin risk oluşturacağını savunan eleştirilerilerine meydan okuyoruz. 

Uygulamada olan veteriner hekimler olarak, RFVS pet sahiplerine açıklayıcı, uygulanabilir beslenme yöntemleri sunmanın önemi konusunda ısrarcıdır. Biyolojik olarak ideal bir dünyada her etobur canlı av hayvanıyla beslenirdi. Fakat bu sosyal olarak kabul edilemez, ahlaki olarak sorgulanmalıdır ve uygulamada mümkün değildir. Yine de, tüm evcil hayvan mamalarının karşılaştırılarak değerlerlendirilmesi gereken altın standart beslenmedir. 

Çiğ beslemek isteyenlerin sayısı arttıkça, veterinerlik profesyonellerinin da güncel araştırmalarla etkileşimde bulunmaları ve pet sahiplerini seçimlerinde bilimsel anlamda desteklemeye hazır olmaları kritiktir. RFVS çiğ besleme seçiminin yüksek motivasyonlu ve akıllı pet sahipleri tarafından yapıldığının farkındalığı içindedir. 

RFVS beslenme bilimlerinin çiğ et ve kemik diyetiyle beslemenin sağlık yönündeki etkilerinin dokümente edildiği geniş çaplı araştırmaları desteklemeye devam edecektir. 

RFVS inanıyor ki pet sahiplerini ve temasta bulunacak yakınlarını kedi ve köpeklerinden bulaşabilecek olan potansiyel zoonotik enfeksiyonlar konusunda bilinçlendirmek büyük ölçüde riski azaltacaktır. Ayrıca zoonotik enfeksiyon daha geniş çaplı bir veteriner konusudur ve yalnızca çiğ beslenmeyle alakalı değildir. 

RVFS PFMA’nın Birleşik Krallık’taki Çiğ Pet Maması Üretimi Yönergesini Guidelines for the Manufacture of Raw Pet Food in the UK destekler [44]. Bu yönergeler pet maması üreticilerinin yüksek kalitede ve gerekli mikrobiyolojik kontrollerin uygulamada olduğu çiğ pet maması üretmelerini garantileyecektir. Bu üreticiler tam ve dengeli bir besin profilinin önemine hakimlerdir. 

Çiğ et ve kemik diyetinin güvenli sunulması RFVS için önceliktir ve kedi ve köpeklere diş hijyenindeki ve zihinsel fonksiyonlardaki olumlu etkileri sebebiyle güvenli etli kemik tüketilmesi konusunda tavsiye vermeye devam edecektir. 

Veterinerlik profesyonellerinin klinik deneyimleri ve yüz binlerce pet sahibinin kişisel deneyimleri güncel bilimsel literatür ile birleştirildiğinde, dikkate planlanmış çiğ beslenme diyetinin hayvan sağlığını büyük ve ölçülebilir biçimde olumlu yönde etkilediğini gösterir.

RFVS veteriner hekimleri, veteriner teknisyenlerini, işbirlikçi profesyonelleri, akademisyenleri, mama üreticilerini ve pet sahiplerini kedi köpek beslenmesinin altın standardına en yakın şekilde  olumlu etki yaratacak biçimde ve güvenle çiğ beslemek konusunda desteklemeye devam edecektir. RFVS küresel boyutta güncel ve yeni başlayacak olan veri bazlı çalışmaları desteklemeye kararlıdır. 

RFVS evcil hayvanların, sahiplerinin ve veterinerlik mesleğinin sağlığına ve refahına adanmıştır. 

Çeviri: Naz Çakıroğlu

Referanslar

 1. Morelli, G., Bastianello, S., Catellani, P., and Ricci, R. (2019). Raw meat-based diets for dogs: Survey of owners’ motivations, attitudes and practices. BMC Veterinary Research, 15(1): 74.
 2. Morris, Z.S., Wooding, S., and Grant, J. (2011). The answer is 17 years, what is the question? Understanding time lags in translational research. Journal of the Royal Society of Medicine, 104(12): 510–520.
 3. WSAVA Global Nutritional Committee. (2013). The savvy cat owner’s guide: Nutrition on the internet. https://www.wsava.org/sites/default/files/nutrition%20on%20the%20iernet%20cats.pdf.
 4. Freeman, L.M., Chandler, M.L., Hamper, B.A, and Weeth, L.P. (2013). Current knowledge about the risks and benefits of raw meat-based diets for dogs and cats. Journal of the American Veterinary Medical Association, 243(11): 1549–1558.
 5. Gibbs, E.P.J. (2014). The evolution of One Health: A decade of progress and challenges for the future. Veterinary Record, 174(4): 85–91.
 6. Pet Food Industry. (2018). Raw pet food sales growing despite warnings. Pet Food Industry (March): 25. http://www.petfoodindustry-digital.com/201803/index.php#/32 March 2018.
 7. Herron, M.E., and Buffington, C.T. (2010). Environmental enrichment for indoor cats. Compendium (Yardley, PA), 32(12): E4.
 8. Ellis, S.L.H., Rodan, I., Carney, H.C., et al. (2013). AAFP and ISFM Feline Environmental Needs Guidelines. Journal of Feline Medicine and Surgery, 15(3): 219–230. doi: 10.1177/1098612X13477537.
 9. Glasgow, A.G., Cave, N.J., Marks, S.L., and Pedersen, N.C. (2002). Role of diet in the health of the feline intestinal tract and in inflammatory bowel disease. Cat Fanciers Almanac, 19: 78–80.
 10. Subcommittee on Dog and Cat Nutrition, Committee on Animal Nutrition, and National Research Council. (2006). Comparative physiology of dogs and cats. In: Nutrient Requirements of Dogs and Cats (revised edition). Washington, DC: National Academies Press: 5–21.
 11. Bosch, G., Hagen-Plantinga, E., and Hendriks, W. (2015). Dietary nutrient profiles of wild wolves: Insights for optimal dog nutrition? British Journal of Nutrition, 113(S1): S40–S54. doi: 10.1017/S0007114514002311.
 12. Simpson, S.J., and Raubenheimer, D. (2012). The nature of nutrition: A unifying framework. Australian Journal of Zoology, 59(6): 350–368.
 13. Freeman, L., Becvarova, I., Cave, N., et al. (2011). WSAVA Nutritional Assessment Guidelines. Journal of Feline Medicine and Surgery, 13(7): 516–525. doi: 10.1016/j.jfms.2011.05.009.
 14. The European Pet Food Industry. (2019). Nutritional Guidelines: Definition of Practical Pet Foods: 22. http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition/.
 15. WSAVA (2013). WSAVA Global Nutrition Committee Statement on Risks of Raw Meat-Based Diets. https://www.wsava.org/WSAVA/media/PDF_old/WSAVA-GNC-raw-diet-statement-12-3-14.pdf.
 16. Bermingham, E.N., Maclean, P., Thomas, D.G., et al. (2017). Key bacterial families (Clostridiaceae, Erysipelotrichaceae and Bacteroidaceae) are related to the digestion of protein and energy in dogs. PeerJ, 5: e3019.
 17. Crissey, S.D., Swanson, J.A., Lintzenich, B.A., et al. (1997). Use of a raw meat-based diet or a dry kibble diet for sand cats (Felis margarita). Journal of Animal Science, 75(8): 2154–2160.
 18. Kerr, K.R., Vester Boler, B.M., Morris, C.L., et al. (2012). Apparent total tract energy and macronutrient digestibility and fecal fermentative end-product concentrations of domestic cats fed extruded, raw beef-based, and cooked beef-based diets. Journal of Animal Science, 90(2): 515–522.
 19. Sandri, M., Dal Monego, S., Conte, G., et al. (2016). Raw meat based diet influences faecal microbiome and end products of fermentation in healthy dogs. BMC Veterinary Research, 13(1): 65.
 20. Honneffer, J.B., Minamoto, Y., and Suchodolski, J.S. (2014). Microbiota alterations in acute and chronic gastrointestinal inflammation of cats and dogs. World Journal of Gastroenterology, 20(44): 16489–16497.
 21. Tizard, I.R., and Jones, S.W. (2018). The microbiota regulates immunity and immunologic diseases in dogs and cats. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, 48(2): 307–322.
 22. Kim, J., An, J.U., Kim, W., et al. (2017). Differences in the gut microbiota of dogs (Canis lupus familiaris) fed a natural diet or a commercial feed revealed by the Illumina MiSeq platform. Gut Pathogens, 9(1): 68.
 23. Algya, K.M., Cross, T.W.L., Leuck, K.N., et al. (2018). Apparent total-tract macronutrient digestibility, serum chemistry, urinalysis, and fecal characteristics, metabolites and microbiota of adult dogs fed extruded, mildly cooked, and raw diets. Journal of Animal Science, 96(9): 3670–3683.
 24. Iennarella-Servantez, C.A. (2017). Evaluation of raw meat diets on macronutrient digestibility, fecal output, microbial presence, and general health status in domestic dogs. Graduate Theses and Dissertations, 15537.
 25. Arendt, M., Fall, T., Lindblad‐Toh, K., and Axelsson, E. (2014). Amylase activity is associated with AMY 2B copy numbers in dog: Implications for dog domestication, diet and diabetes. Animal Genetics, 45(5): 716–722.
 26. Craig, J.M. (2016). Atopic dermatitis and the intestinal microbiota in humans and dogs. Veterinary Medicine and Science, 2(2): 95–105.
 27. Anderson, R.C., Armstrong, K.M., Young, W., et al. (2018). Effect of kibble and raw meat diets on peripheral blood mononuclear cell gene expression profile in dogs. Veterinary Journal, 234: 7–10.
 28. Allen, B.G., Bhatia, S.K., Anderson, C.M., et al. (2014). Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biology, 2: 963–970.
 29. Packer, R.M., Law, T.H., Davies, E., et al. (2016). Effects of a ketogenic diet on ADHD-like behavior in dogs with idiopathic epilepsy. Epilepsy & Behavior, 55: 62–68.
 30. Dijcker, J.C., Hagen-Plantinga, E.A., Everts, H., et al. (2012). Dietary and animal-related factors associated with the rate of urinary oxalate and calcium excretion in dogs and cats. Veterinary Record, 171(2): 46.
 31. DogRisk. (2019). Independent university based research on dog nutrition and diseases. https://www.dogrisk.com.
 32. Roine, J., Uusitalo, L., and Hielm-Björkman, A. (2016). Validating and reliability testing the descriptive data and three different disease diagnoses of the Internet-based DOGRISK questionnaire. BMC Veterinary Research, 12(1): 30.
 33. Anturaniemi, J. (2018). The relationships between environment, diet, transcriptome and atopic dermatitis in dogs. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/231737.
 34. Grundström, S., Baesley, S., and Hielm-Björkman, A. (2013). Influence of nutrition at young age on canine hip dysplasia in German Shepherd dogs: A case-control study from Finland. The WALTHAM International Nutritional Sciences Symposium (WINSS) 1–4 October 2013, Oregon, USA: 93.
 35. Letter to the Editor. (2019). Study commendable but must be more robust. Vet Times (7 January).
 36. Stull, J.W., Brophy, J., and Weese, J.S. (2015). Reducing the risk of pet-associated zoonotic infections. Canadian Medical Association Journal, 187(10): 736–743.
 37. Behravesh, C.B., Ferraro, A., Deasy, M., et al. (2010). Human salmonella infections linked to contaminated dry dog and cat food: 2006–2008. Pediatrics, 126(3): 477–483.
 38. Public Health England. (2018). Investigation into an outbreak of Shiga toxin producing Escherichia coli A (STEC) O157 PT 21/28 Stx2 in England. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765498/STEC_O157_PT21.28_Outbreak_Report.pdf.
 39. Bond, M. (2018). Advisory Committee on Animal Feedingstuffs: Raw Pet Food: 75th Meeting of ACAF on 15 February 2018. https://acaf.food.gov.uk/sites/default/files/acafrawpetfood1803.pdf.
 40. Byrne, L. (2018). STEC linked to raw pet food. Zoonoses Newsletter, 20 (November). https://www.vpha.co.uk/our-position.
 41. Public Health England. (2019). Handling pet foods can make people unwell. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/745049/Raw_pet_food_safety_poster.pdf.
 42. Schmitz, S., and Suchodolski, J. (2016). Understanding the canine intestinal microbiota and its modification by pro‐, pre‐ and synbiotics: What is the evidence? Veterinary Medicine and Science, 2(2): 71–94.
 43. Royal Veterinary College. (2017). PET-risk: Transmission of multi-drug resistant bacteria between pets and humans. https://www.rvc.ac.uk/research/news/general/pet-risk.
 44. Pet Food Manufacturers’ Association. (2017). Guidelines for the Manufacture of Raw Pet Food in the UK. https://www.pfma.org.uk/news/raw-food—safety-guidelines.
 45. Butterwick, R.F., Erdman, J.W., Hill, R.C., et al. (2011). Challenges in developing nutrient guidelines for companion animals. British Journal of Nutrition, 106(S1): S24–S31.
 46. Davies, M., Alborough, R., Jones, L., et al. (2017). Mineral analysis of complete dog and cat foods in the UK and compliance with European guidelines. Scientific Reports, 7(1): 17107.
 47. Mansilla, W.D., Marinangeli, C.P.F., Ekenstedt, K.J., et al. (2019). Special topic: The association between pulse ingredients and canine dilated cardiomyopathy: Addressing the knowledge gaps before establishing causation. Journal of Animal Science, 97(3): 983–997.
 48. Gibson, R.S. (2007). The role of diet and host related factors in nutrient bioavailability and thus in nutrient-based dietary requirement estimates. Food and Nutrition Bulletin, 28(1 suppl. int.): S77–S100.
 49. Marshall, V. (2017). Raw Proof. Pewsey: The Darling Experiment. https://honeysrealdogfood.com/raw-proof/.
 50. Bierer, T.L., and Bui, L.H. (2004). High-protein low-carbohydrate diets enhance weight loss in dogs. Journal of Nutrition Volume, 134(8): 2087S–2089S. doi: 10.1093/jn/134.8.2087S.
 51. Zoran D.L. (2011). Effects of nutrition choices and lifestyle changes on the well-being of cats: A carnivore that has moved indoors. JAVMA 239(5): 596–606.
 52. Zoran, D.L. (2002). The carnivore connection to nutrition in cats. Journal of the American Veterinary Medical Association, 221(11): 1559–1567.
 53. Zoran, D.L. (2010). Obesity in dogs and cats: A metabolic and endocrine disorder. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, 40(2): 221–239.
 54. Asaro, N.J., Guevara, M.A., Berendt, K., et al. (2017). Digestibility is similar between commercial diets that provide ingredients with different perceived glycemic responses and the inaccuracy of using the modified Atwater calculation to calculate metabolizable energy. Veterinary Science 4(4): 54. doi: 10.3390/vetsci4040054.
 55. Zeugswetter, F.K., Vogelsinger, K., and Handl, S. (2013). Hyperthyroidism in dogs caused by consumption of thyroid-containing head meat. Schweizer Archiv fur Tierheilkunde, 155(2): 149–152.
 56. Watson, A.D.J. (1994). Diet and periodontal disease in dogs and cats. Australian Veterinary Journal, 71(10): 313–318.
 57. Bond, J.C., and Lindburg, D.G. (1990). Carcass feeding of captive cheetahs (Acinonyx jubatus): The effects of a naturalistic feeding program on oral health and psychological well-being. Applied Animal Behaviour Science, 26(4): 373–382.
 58. Rousseau, A., Prittie, J., Broussard, J.D., et al. (2007). Incidence and characterization of esophagitis following esophageal foreign body removal in dogs: 60 cases (1999–2003). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 17(2): 159–163.
 59. Leib, M.S., and Sartor, L.L. (2008). Esophageal foreign body obstruction caused by a dental chew treat in 31 dogs (2000–2006). Journal of the American Veterinary Medical Association, 232(7): 1021–1025.
 60. Marx, F.R., Machado, G.S., Pezzali, J.G., et al. (2016). Raw beef bones as chewing items to reduce dental calculus in Beagle dogs. Australian Veterinary Journal, 94(1–2): 18–23.
 61. Clarke, D.E., and Cameron, A. (1998). Relationship between diet, dental calculus and periodontal disease in domestic and feral cats in Australia. Australian Veterinary Journal, 76(10): 690–693.
 62. Van Veggel, N. and Armstrong, M. (2017). In dogs with periodontal disease is feeding a complete raw meat diet more effective than a complete kibble dental diet at reducing periodontal disease? Veterinary Evidence, 2(2). doi: 10.18849/ve.v2i2.88.

You are currently viewing Çiğ Besleyen Veteriner Topluluğu Pozisyon Beyanı 2020

Bir cevap yazın